XML
Zawiadomienie o wyniku przetargu na sprzedaż majątku ruchomego tj. Samochód Osobowy 9-os. Renault Traffic rok produkcji 2007 RTA 04141.
Skopanie 11.03.2022
 
 
ZA    79/III/2022
 
Zawiadomienie o wyniku przetargu na sprzedaż majątku ruchomego tj. Samochód Osobowy 9-os. Renault Traffic rok produkcji 2007 RTA 04141.
 
Na podstawie art. 703 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zmianami) Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu informuje, że dokonano oceny złożonych ofert na przetarg dotyczący sprzedaży majątku ruchomego tj. Samochód Osobowy 9-os. Renault Traffic rok produkcji 2007 RTA 04141. Do dnia 25.02.2022 wpłynęły 2 oferty:
  1. Mirosław Trzaska, Siedleszczany 29, 39-450 Baranów Sandomierski.
    Zaoferowana cena : 7 500,00 zł.
  2. Prof-Glass Marek Surowiec, Wojków 39 , 39-340 Padew Narodowa.
    Zaoferowana cena: 5 710,00 zł.
Komisja przetargowa po ocenie ofert wybrała ofertę nr.1 na kwotę 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset zł 0/100 gr). Oferta ta otrzymała najwyższą ocenę
(kryterium oceny: 100%-cena).
Podmiot publikującyCentrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
WytworzyłAutor Dokumentu2022-03-11
Publikujący Administrator BIP 2022-03-11 11:26