XML
Zapytanie ofertowe Dom Dziecka w Skopaniu na 2024 rok
OGŁOSZENIE  O ZAPYTANIU  OFERTOWYM
Na podstawie.Art.4 pkt8.ustawyz dnia29 stycznia2004r. Prawo zamówień publicznych Upup-tekst
jednolity z2010r. Dz. U. Nr 113,poz759 z póz.  zm.
  1. Nazwa i adres Zamawiającego;
       DOM DZIECKA  W SKOPANIU
UL. LEŚNA 2
39-451 SKOPANIE
  1. Opis przedmiotu zamówienia ;
Dostawa  artykułów  żywnościowych;
Zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.
  1. Szczególne wymagania;
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  przedmiot zamówienia  własnym    transportem, na
własny  koszt i rozładować go w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
Warunki płatności  przelew 14 dni
Co najmniej 14 dniowy termin przydatności do spożycia dostarczonych produktów 
       długoterminowych.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne części zamówienia.
5. Termin wykonania zamówienia  01.01.2024r-31.12.2024r.          
      6. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami;
    Tel.15-811-06-23
7. Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe: 29.12.2023r.
8. Odpowiedzi na zapytania ofertowe składać  pisemnie w siedzibie lub przesłać na adres
DOM DZIECKA  W SKOPANIU
ul. Leśna 2
39-451 Skopanie
lub przesłać mailem na  adres:
ddzksiegowosc1@op.pl
Podmiot publikującyCentrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
WytworzyłAutor Dokumentu2023-12-12
Publikujący Administrator BIP 2023-12-12 09:42
Modyfikacja Administrator BIP 2024-01-08 08:24